Uw bewuste drukker  
 

Leveringsvoorwaarden


Drukwinkel Emmeloord hanteert de leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie gedoponeerd op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van
de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
© 2011 Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen te Amstelveen

Inhoud
Art. 1: Definities
Art. 2: Algemeen
Art. 3: Offertes, aanbiedingen
Art. 4: Annulering
Art. 5: Prijs
Art. 6: Prijswijzigingen
Art. 7: Betalingstermijn
Art. 8: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Art. 9: Termijn van levering
Art. 10: Onderzoek bij aflevering
Art. 11: Inhoud en wijziging overeenkomst
Art. 12: Zet-, druk- of andere proeven
Art. 13: Afwijkingen
Art. 14: Duurovereenkomsten, periodieke uitgaven
Art. 15: Auteursrechten etc.
Art. 16: Eigendom productiemiddelen etc.
Art. 17: Eigendom opdrachtgever, pandrecht
Art. 18: Door de opdrachtgever aangeleverde materialen en producten
Art. 19: Overmacht
Art. 20: Aansprakelijkheid
Art. 21: Toepasselijk recht

Om het volledige document te bekijken kunt op op 'download als pdf' klikken en om deze pagina te printen klikt u op 'printen'.


omhoog     printen     download als pdf