Uw bewuste drukker  
 

Voorwaarden digitale bestanden


Snelkeuze:


Algemeen

Bij een digitaal bestand altijd een printeruitdraai aanleveren.
Bij gebruik van meerdere kleuren altijd een digitaal bestand + kleurenuitdraai + kleurgescheiden printeruitdraai.

omhoog    


Mogelijkheden om aan te leveren op digitale-informatiedragers:
a) USB-sticks, digitale camera's, externe harde schijven, iPod
b) Cd-rom / Photo CD
c) Diverse cards uit digitale camera e.d.
d) DVD

omhoog    


Wij werken met Apple Macintosh apparatuur en:
a) Adobe Indesign (tot versie CS5)
b) Adobe Illustrator (tot versie CS5)
c) Adobe Photoshop (tot versie CS5)
d) Freehand (tot versie 10.0)

omhoog    


Aandachtspunten bij Adobe Illustrator
a) Vermijd het gebruik van geïmporteerde beelden in de Illustrator-documenten. Neem bij twijfel vooraf contact met ons op!
b) Zet tekst om in contouren.

omhoog    


Aandachtspunten bij Adobe Photoshop
a) Bewaar de beelden en/of illustraties in de CMYK-modus, bestemd voor drukwerk
b) EPS-instelling 8 bit Macintosh (enkel bestand:DCS uit)
c) In de naam geen vreemde karakters (#, @, " enz.) gebruiken.

omhoog    


Beelden
a) Beelden gebruikt voor printwerk kunnen worden bewaard met resolutie 150 Dpi
b) Beelden gebruikt voor drukwerk kunnen worden bewaard met resolutie 300 Dpi
c) Gebruik altijd de juiste resolutie om afname van kwaliteit of te zware bestanden te voorkomen.
d) Maak de beelden niet groter/kleiner dan noodzakelijk (bij voorkeur 100%).

omhoog    


Aanlevering fonts, bij voorkeur Macintosh
a) In verband met licenties verzoeken wij u om vooraf contact met ons op te nemen.
b) Lever altijd de gebruikte lettertypen aan. Dus het PostScriptfont en het printerfont.
c) Per lettertype een complete lettermap aanleveren
d) Controleer of alle gebruikte fonts zijn meegeleverd!!

omhoog    


Aanleveren per E-mail
De voorwaarden die voor de bovenstaande digitale bestanden gelden, moeten ook in acht worden genomen bij het per E-mail verzenden. Het te versturen bestand mag niet groter zijn dan 10 Mb, in verband met het onbeschadigd aankomen van het bestand.

Wij verzoeken u om uw naam, telefoonnummer en omschrijving waarvoor het bestand gebruikt moet worden, in de mail te vermelden. We kunnen u vragen ons een printeruitdraai of een pdf te sturen van het document, om te controleren of er geen onderdelen ontbreken.

omhoog    


Uploaden (verzenden) via www.wetransfer.nl
Als uw bestand groter is dan 10 Mb, kunnen wij het bestand niet ontvangen per mail. Daarvoor is bij ons de mogelijkheid om uw bestand via www.wetransfer.nl te uploaden (verzenden). De voorwaarden die voor de bovenstaande digitale bestanden gelden, moeten ook in acht worden genomen bij het via www.wetransfer.nl verzenden. Geef ook aan waarvoor het bestand gebruikt moet worden.

omhoog    


Controle van onze kant
Als bij de ingangscontrole of op een later tijdstip blijkt dat er onvolkomenheden zijn, zullen wij contact met u opnemen. Hiervoor is belangrijk dat wij weten wie we waar moeten bereiken om snel te kunnen corrigeren. Als bestanden en/of documenten niet tijdig en volgens afspraak worden aangeleverd, kunnen hier geen schadeclaims aan worden ontleend. Dit geldt ook voor het niet tijdig kunnen bereiken van u of uw medewerkers.

omhoog    


Contact en Overleg
De laatste maar misschien ook wel de belangrijkste stap: bij twijfel, vragen of veranderingen altijd contact opnemen. In overleg kunnen de zaken, waar mogelijk, dan bijgestuurd worden. Dit voorkomt irritatie, vertraging, meerwerk en meerkosten.

Telefonisch: (0527) 61 64 81, Fax (0527) 61 72 21
E-mail: info@drukwinkel.nl,

Schriftelijk: Drukwinkel Emmeloord - Postbus 384, 8300 AJ Emmeloord


omhoog     printen